Hvilken redningsvest bør jeg velge?

Det er ikke alltid like enkelt å forholde seg til alle begreper og varianter når det kommer til valg av riktig redningsvest eller flytevest.

Alle flyteplagg og flytevester som selges i dag må være CE-merket. Dette betyr at de må være testet og godkjent mot EUs regelverk. I tillegg deles vestene inn i ulike Newton (N) klasser, fra 50 til 300 N. 1 kg = 9,81N. 

50 N vester holder deg flytende - men krever svømmeferdigheter

En vest med sikkerhetsklasse 50 N er en flytevest som skal holde personer flytende med god margin. En voksen person trenger ca 20-30 N bæreevne for å holde seg flytende. Dersom du har en 50 N vest, sier det seg selv at marginen er god. På denne type vester får hodet ingen støtte, men brukeren ligger i en oppreist stilling i vannet. 
 
Ved bruk av slike vester må brukeren kunne svømme, siden vesten ikke roterer personen over i ryggstilling. I denne kategorien finner vi for eksempel allround flytevester, flytevester for vannsport, flyteklær og funksjonsflytevester - altså vester som de fleste både velger og trenger. Denne type vester har gjerne en perfekt balanse mellom funksjon, oppdrift og bevegelsesfrihet.
 

Mye å velge i, men husk skrittstropp!
Det finnes stadig flere type flyteplagg i form av jakker, design vester og spesielle vester til f.eks. fiske eller padling på markedet i denne kategorien. Disse har flyteevne på minst 50 N. Det er imidlertid viktig å sjekke at vestene kommer med en skrittstropp slik at man hindrer plagget i å flyte opp og legge seg rundt hodet om man faller i vannet.

Mer flytehjelp

Dersom en skulle trenge mer flytehjelp enn 50 N vestene, fordi man for eksmpel ikke kan svømme, bør man se på redningsvester med 100 N. Redningsvester har egen krage som hjelper f.eks en bevisstløs person å holde hodet over vann og sørger for en riktig flyteposisjon med tanke på kropps- og ansiktsvinkel.
 
Dersom man ferdes langt fra land, er det lurt å vurdere redningsvest fremfor flytevest. Redningsvester med 100N eller mer, skal normalt kunne snu en person til ryggstilling.
Om en ønsker enda mer bevegelsesfrihet, flytekraft og hjelp til å vendes på rygg, kan vester med 150 N være et alternativ. Det finnes også redningsvester helt opptil 300 N, men dette er gjerne vester egnet til offshore, skip og industri med mer ekstreme forhold.

Hvilken størrelse må jeg ha?

Egen kroppsvekt og størrelse, bekledning og flyteplaggets utforming er faktorer som virker inn på hvordan en vest i praksis vil oppføre seg i vannet.
En vest må uansett passe! Den skal sitte godt, men bekvemt og ikke glid omkring på kroppen når du har den på. Sitter vesten altfor dårlig, kan du risikere at den faller av. Det er faktisk viktigere med passformen enn at det står rett vektklasse på etiketten til vesten.
 
Barn skal heller aldri ha vester de kan "vokse i". 

Små barn bør ikke bruke oppblåsbar vest

Små barn bør ikke bruke oppblåsbare flytevester, men heller benytte redningsvest. Eldre barn som benytter slike flytevester må kunne svømme og ha forsøkt den i vannet i forkant.

Husk å lese bruksanvisningen

For å få best mulig kjennskap og kontroll med vesten du velger, bør en alltid lese medfølgende bruksanvisning nøye før den tas i bruk. Husk å lære opp barn før de benytter vesten. 

Oversikt på Newton klassifisering av flytevester og flyteklær

50 N / EN 393 / EN ISO 12402-5

Dette er flytevester eller flyteklær som holder en person flytende med god marginal, men som krever at man kan svømme, siden den ikke hjelper brukeren opp i ryggstilling. Vestene gjelder for svømmedyktige personer fra 25 kilo og oppover. Bør brukes i nærhet til land.
 
100 N / EN 395 / EN ISO 12402-4
100 N vester er egnet for både svømmedyktige og ikke-svømmedyktige personer. Dette er redningsvester i 100N-klassen som har flytekraften konsentrert foran og med stor krage. Vesten vil også hjelpe en person opp i ryggstilling. 
 
150 N / EN 396 / EN ISO 12402-3
Dette er gjerne oppblåsbare redningsvester som i oppblåst form er lette og snu seg i. Disse finnes med automatisk eller manuell gassoppblåsning. I slike vester finnes en liten gasspatron som fyller vesten på få sekunder. Oppblåsbare redningsvester er gjerne lette og tar liten plass på kroppen. Slike vester gjelder for personer fra 40 kilo. 
 
275N ISO 12402-2 / EN 399 
Dette er gjerne oppblåsbare redningsvester for bruk i offshore, skip og industri sammenheng under ekstreme forhold. Vestene kan brukes sammen med solide verneklær, mange typer overlevningsdrakter og sikkerhetssele.
 

Påbudt med vest

Stortinget vedtok i mai 2015 at alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. Samtidig er det båtførerens ansvar at barn under 15 år benytter egnet flyteutstyr.

Med fritidsbåter menes motorbåter, seilbåter, robåter, vannscootere, kajakker og lignende, faller inn under kravene til egnet flyteutstyr. Vannsportutstyr som blir slept etter båten, for eksempel vannski, tube og wakeboard, er også omfattet av påbudet om å ha på egnet flyteutstyr. Du kan lese mer om vestpåbudet på Sjørdirektoratets sider.

Spør BestMarin om hjelp!

BestMarin hjelper deg gjerne videre med valg av rett type vest. Ta kontakt med oss via vår chat nede i høyre hjørne på denne nettsiden, ring eller send en forespørsel og vi hjelper deg videre. Vi har også mange dyktige forhandlere rundt i landet hvor du kan prøve flere type redningsvester.