Hvordan virker et manuelt pumpetoalett

Pumpen på toalettet har 2 funksjoner. Den skal pumpe spylevann inn i toalettbollen og septik ut av toalettet. Når du løfter og senker pumpehåndtaket beveger du et stempel inn i pumpehuset. Over stempelet er det spylevann og under stempelet er det septik. I toppen av pumpen er det ventiler. En ventil for vann inn i pumpa og en ventil for vann ut av pumpa. Likeledes er det 2 ventiler i bunnen av pumpa. En for septik inn i pumpa og en for septik ut av pumpa.

Når du løfter pumpehåndtaket vil pumpa suge septik fra toalettbollen, gjennom underdelen av toalettet og opp i pumpehuset. I samme bevegelse vil vann presses ut av pumpehuset og bli spylt inn i toalettbollen.

Når du senker pumpehåndtaket, vil pumpa trykke septik ut av pumpehuset til septikslangen og videre til septiktanken. I samme bevegelse bli spylevann sugd inn i pumpehuset fra vannslangen.

Det finnes en spylevelger på toppen av pumpa. Denne har en liten krok/tapp inne i pumpa som løfter på ventilen som styrer spylevann ut av pumpa. Når denne ventilen er løftet opp vil pumpa suge og presse luft frem og tilbake i spyleslangen. Dette gjør at du kan få tømt toalettskålen om det er for mye spylevann i toalettskålen etter at alle godsakene er spylt bort.

Hvis pumpa ikke klarer å pumpe septik ut av toalettet kan flere ting være feil.

Sjekk dette:

  • Sjekk om det er noe som tetter igjen ventilene i bunnen av pumpa. Det er bare ting som er spist og marine toalettpapir som skal spyles ned i et båttoalett.
  • Sjekk om slangene til septiktanken er like hele og ikke tråkket flate.
  • Sjekk luftingen til septiktanken. Hvis ikke det kan komme luft ut kan det heller ikke komme septik inn.
  • Sjekk om O-ringen på pumpestempelet er på plass.

Hvis pumpa ikke klarer å pumpe spylevann inn i toalettet, sjekk dette:

  • Sjekk om spylevelgeren står riktig.
  • Sjekk om krana på vanninntaket er åpen.
  • Vask og rengjør ventilene.
  • Sjekk om O-ringen på pumpestempelet er på plass.

Her finner du toalett og septikutstyr hos oss: VVS og lenseutstyr - Toaletter og septikutstyr 

BestMarin