Isfri havn- Bobleannlegg eller ispropell

BestMarin - Fagtips

Hvordan fungerer en ispropell?  Hva bør du  regne med av strømfrobruk, og hva er kostnaden? BestMarin gir deg svaret  

Har du en båt som ikke uten videre kan løftes på land? Eller er du rett og slett en helårs båtbruker? Da er bobleanlegg eller en ispropell noe du bør vurdere. Hovedformålet er selvfølgelig å beskytte båten mot skader forårsaket av is, snø og frost, og at båten ikke fryser fast i isen når kulden biter.

Ispropell

En ispropell er innsteget til en isfri havn. Dette er som oftest den rimeligste løsningen, og en god ispropell kan holde større områder isfritt. En effektiv ispropell tilfører varmt vann fra bunnen og opp mot overflaten. Disse propellene er enkle å installere og dekker som regel områder mellom 25-200 m2 avhengig av størrelse og montering. 

Ispropell Kasco De Icer 1/2hp - 1hp 

Ispropell, Taylor Made D-Icer 1/2hp

Ispropell instalasjon

 

Bobleanlegg 

Alternativet til en ispropell er et bobleanlegg. Her skapes bobler ved hjelp av en kompressor på land eller ombord i båten. Anlegget sender luftbobler opp under skroget, og boblene skaper nok bevegelse i vannet til å holde området rundt båt eller bryggen isfri.

Boblene fungerer som en isolerende barriere og begrenser varmeoverføringen mellom båten og det kalde vannet under. Dette bidrar til å holde båtens skrog frostfritt. 

Selv om et bobleanlegg er en litt større investering, har man fordelen at anlegget ikke har bevegelige deler under vann. Du trenger heller ikke å tenke på fremmedlegemer i vannet som kan forårsake driftsstans, noe som kan være tilfelle med en ispropell. 

Bobleanlegg VAKE D-icer

Hva er forventet strømforbruk? 

Et boblehavnanlegg, uansett løsning, må ha tilgang til 230V. Investeringen inkludert forbruk kan fort bli et positivt regnestykke, sammenlignet med kostnaden for en stor båt i opplag eller den kjedelige konsekvensen av en reparasjon som følge av is og kulde. 

Et typisk anlegg med ispropell har et forbruk på mellom 2,7 - 4,5 kw/t i døgnet avhengig av modell. Med døgnkontinuerlig drift og en strømpris på 2 kr/kWh vil det påløpe 6-10 kr dagen. I praksis kan driften styres med tidsur eller en smartkontakt om det ikke er så kaldt at det er behov for døgnkontunuelig drift. 

Et bobleanlegg med kompressorer, som f.eks  VAKE D-Icer vil ha et litt høyere forbruk siden det drives av 2 kompressorer. Her vil et maksimalt forbruk komme opp i 8,8 KW pr døgn og en driftskostnad på kr 17-18,- kr  i døgnet ved kontinuerlig drift ved  og 2 kr/kWh.          

BoblehavnIspropell