e10 og båtmotor

En ny bensin er på vei inn i bensintankene på mange av kystens marinaer. Bensinkvaliteten som er på vei heter E10, og er en 95 oktan bensin som inneholder 10% bioetanol. Dette er et høyere etanolinnhold enn tidligere. 


Hele hensikten med økt innblanding av bioetanol i bensinen er å gjøre drivstoffet mer fornybart. Siden bioetanol er en fornybar kilde, er økt bruk av biodrivstoff med på nødvendige reduksjon av klimagassutslipp fra den norske fossile maskinparken. 

Det er derimot ikke uten utfordringer for båteiere som har en litt eldre båtmotor å bruke 95 oktan E10. Her er noen av de vanligste utfordringene som kan oppstå:


  1. Kompatibilitet med motoren: Mange eldre båtmotorer og mindre påhengsmotorer er ikke konstruert for å takle høyere alkoholkonsentrasjoner som finnes i E10-bensin. Alkoholen kan føre til korrosjon og skade på motorens komponenter, for eksempel drivstoffslanger, pakninger, dyser og forgassere. Dette kan resultere i lekkasjer, tette eller skadede komponenter og svekket ytelse.
  2. Korrosjon i dyser og drivstoffsystem. Fuktigheten i bensinen medfører ofte korrosjon i de fine kanalene i motorens forgasser. Som da igjen medfører en motor som ikke vil gå skikkelig. Dette er vrient å gjøre noe med. Så ofte må forgasser byttes komplett for å få orden på dette igjen.
  3. Drivstoffstabilitet: En annen utfordring med E10-bensin er at alkoholen kan forårsake stabilitetsproblemer. E10 har en tendens til å absorbere fuktighet fra omgivelsene, og det dannes bensin-vannblandinger som kan separere over tid. Denne separasjonen kan føre til dannelse av sedimenter og avsetninger som tetter til drivstoffilteret og kan blokkere drivstoffstrømmen til motoren.
  4. Oppbevaring og behandling: E10-bensin har spesifikke oppbevaringskrav for å unngå fuktighetsabsorpsjon og separasjon i tanken. Du som båteier må derfor være nøye med å skru igjen lufteskruer på bensintanken og helst unngå langvarig lagring. Hvis båten ikke brukes jevnlig, kan det være nødvendig å tømme og erstatte drivstoffet regelmessig for å unngå problemer.

Ta derimot ikke alle sorger på forskudd. Det finnes tiltak du kan du gjøre for å forebygge.  

  1. Bruk en bensinstabilistor:

    Bensinstabilisatoren danner en beskyttende hinne rundt bensinmolekylene, dette forhindrer at fuktighet og andre fremmedelementer får tilgang til bensinen. En stabilisator hindrer oksidasjonsprosesser (at bensinen brytes ned) og mister sine egenskaper. Den viktigste egenskapen knyttet opp mot 95 E10 er at bensinstabilisatoren også stabiliserer bioandelen og forhindrer at den skiller seg ut og danner avleiringer i tanken. Det er viktig å bruke bensinstabilisatoren regelmessig for å opprettholde bensinens kvalitet og forhindre skade på motoren, spesielt når bensinen oppbevares over lengre tid.  

Se: LiquiMoly Bensinstabilisator 

 

2. Bruk vannutskiller.

Vi anbefaler alle,  uansett motor, å montere et bensinfilter med vannutskiller som skiller effektivt ut urenheter i bensin

 

 
Bensinfilter 320R - Racor
Drivstoffilter 10 Micron m/bolle, 16 mm, Universal

3. Skift bensinfilter årlig- og ha også gjerne ett i reserve.  

Bensinfilter for motor max 2000cc

Bensinfilter for motor 2000cc-3500cc

Mye er løst med egen forebygging

Lukk lufteventiler til løse drivstofftanker etter bruk. Ikke ta sjansen på gammel bensin, men bytt den ut hvis du er litt i tvil. Bruk bensinstabilisator, monter vannutskiller og bytt filter hvert år. Sist men ikke minst: Bruk båten masse, så sørger du for å ha ny bensin av god kvalitet på tanken til enhver tid.