Hvordan forebygge fukt og jordslag ombord?

Hvordan forebygge fukt og jordslag ombord? 

BestMarin gir deg 4 råd for å unngå de irriterende sorte prikkene som setter seg i puter og tekstiler i din båt.  


Jordslag og fuktighet ombord i en båt om høsten kan oppstå på grunn av flere faktorer knyttet til værforholdene og miljøet. Her er noen av hovedårsakene:


Fallende temperaturer: Om høsten begynner temperaturene å synke, spesielt om natten. Når temperaturen synker, kan luften inne i båten avkjøles, og når den kalde luften møter overflater med høyere fuktighet, som for eksempel metaller eller glass, kan dette føre til kondensering. Dette er når vanndamp i luften blir til flytende vann på overflatene, noe som kan føre til fuktighet og til og med dryppende vann.

Høy luftfuktighet: Høstluften har ofte høyere luftfuktighet, spesielt nær kystområder. Den høye fuktigheten i luften kan føre til at fuktighet trenger inn i båten gjennom åpninger som dører, vinduer eller sprekker i skrog og dekk. Dette kan skape en fuktig atmosfære inne i båten.

Mangel på ventilasjon: Om høsten er det vanlig å lukke båten mer for å beskytte den mot det kjøligere været. Dette kan imidlertid føre til redusert luftsirkulasjon og ventilasjon inne i båten. Manglende ventilasjon kan bidra til opphopning av fuktighet og fuktighet i luften, noe som igjen kan føre til dannelse av mugg og muggsopp.

Regn og fuktighet: I høstsesongen kan det være hyppige regnbyger og fuktig vær. Hvis båten ikke er tilstrekkelig beskyttet eller tettet, kan regn trenge gjennom tak, vinduer eller tilårskommende pakning rundt luker og dører, som kan forårsake fuktighet inne i båten.


For å unngå jordslag og fuktighet ombord i båten om høsten, er det viktig å ta noen forholdsregler:

  1. Sørg for god ventilasjon ved å åpne luker og vinduer som sikrer luftgjennomstrømning. 
  2. Tørk overflater regelmessig for å unngå kondensering i høstsesongen. 
  3. Tett eventuelle lekkasjepunkter, som sprekker eller dårlige pakninger på vinduer og dører. Forebygg med nye pakninger eller erstatte gamle luker med nye. 
  4. Bruk fuktavvisende midler eller avfuktere inne i båten. Her får du passive fuktslukere til mindre båter eller aktive luftavfuktere som tar unna litervis med kondens i døgnet. 


Ved å ta disse forholdsreglene reduserer du risikoen for jordslag og fuktighet ombord i båten din om høsten. En god luftavfukter klarer å ta ut 5-10 liter kondens pr døgn i en båt, samtidig som den fjerner “båtlukten” som oppstår når den ikke er så hyppig brukt på høsten.  


Lykke til med en god høstsesong! 

JordslagLuftavfukter