Jakten på Kardinalen

Tips for vellykket hummerfiske

 1. Kjenn til lover og regler:
  • Før du begynner å fiske hummer, gjør deg kjent med lokal regulering og lover som gjelder for hummerfiske i ditt område. Hva er lokale størrelsesgrenser, sesongtider, redskapsbruk og kvotebegrensninger? Hver år er det mange som får inndratt utstyr eller fiker ulovlig uten å vite det.
 2. Riktig utstyr og fangst-teknikk:
  • For effektivt hummerfiske er det viktig å ha riktig utstyr. Dette inkluderer hummerteiner, garn, og agn. Vær nøye med å velge kvalitetsutstyr som er egnet for hummerfiske i lokale farvann.
  • Hummeren trives på 5-40 meters dybde, ofte på steinbunn. På natten jakter den aktivt etter mat som muslinger, skjell, kråkeboller, mark og død fisk.
 3. Husk sikkerhet og hensyn til miljøet:
  • Sikkerhet er alltid viktig når du driver med hummerfiske. Husk at det er kaldere i vannet og færre folk på sjøen nå, enn midt på sommeren. Er båten og utstyret i god stand, og har du nødvendig sikkerhetsutstyr som redningsvester og nødutstyr om bord?
  • Det er også viktig å ta hensyn til miljøet. Unngå å etterlate søppel eller skade marint liv. Respekter naturreservater og andre beskyttede områder. Husk: Merk utstyret du setter ut. 
 4. Orienter deg om hvor du legger teiner.Vær oppmerksom på skipstrafikk, seilingsleder og andre hensyn som er viktig for at teinene ikke ligger i veien for seilende båter og fartøy.

Shit fiske!

FiskeHummer